Pozvánka

V neděli 19. dubna uplyne 70 let od vypálení Ploštiny. Na tuto událost vzpomeneme při mši svaté, která bude v 11.30 hodin v kapli Panny Marie Bolestné na Ploštině.

V tu neděli bude příjezd na Ploštinu jednosměrně z Vysokého Pole a zpět přes Drnovice. Provoz bude řídit policie ČR.