Mše svatá za hasiče z Vysokého Pole

V neděli 3.5.2015 ve 14 hodin odpoledne bude ve Vysokém Poli mše svatá za živé i zemřelé členy hasičského sboru.