Misijní jaro 2015

jaro_2015Misijní jaro 2015 je projekt farnosti sv. Václava v Brumově-Bylnici, který je zaměřen na všechny lidí toužící po prohloubení smyslu svého života.

Heslo: V životě jde o víc!

Projekt je určen:

  • pro ty, kteří nenalezli odpovědí na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života

  • pro ty, kteří byli pokřtění, byli u prvního svatého přijímání a biřmování ale nenašli ještě živou víru

  • pro ty, kteří jsou křesťané a pravidelně se zúčastňují bohoslužeb v našim kostele

  • pro ty, kteří touží zažit něco nového a pěkného s Pánem Bohem ve společenství věřících

více naleznete zde