10. ročníku výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ „Cestou dvou bratří“

header2

 

 

 

 

 

Děti kreslí v soutěži Cestou dvou bratří

Ve dnech 4. – 5. července se na Velehradě uskuteční další ročník Dnů lidí dobré vůle, které se konají u příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. V rámci těchto jedinečných oslav probíhá každoročně výtvarná soutěž pro děti, která nese název Cestou dvou bratří a letos se uskuteční její již desátý ročník.

Cílem tohoto „malířského projektu“ je připomenout dětem pověst o bratrech ze Soluně, kteří přišli na naše území šířit vzdělání. Právě na jejich počest slavíme začátkem července státní svátek.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První je určena mladším dětem z prvních až třetích tříd a mateřských škol, druhá pak patří žákům čtvrtých až pátých tříd a základních uměleckých škol.

Vítězné obrázky budou vyvěšeny na slavnostní vernisáži dne 4. července na Velehradě a úspěšní malíři/kreslíři získají hodnotné a zajímavé ceny.

Kritéria soutěže:

  • formát A3
  • k obrázku nutné přiložit stručný popis námětu
  • zadní strana obrázku musí obsahovat adresu, třídu, věk, telefon a e-mailovou adresu
  • neoznačené obrázky nebudou do soutěže zařazeny

Soutěžní práce je třeba zaslat nejpozději do 22. května 2015 na adresu Výtvarná soutěž – Velehrad, Stojanovo gymnázium Velehrad 1, 687 06 Velehrad.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/cestou-dvou-bratri-vytvarna-soutez

Videopozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=CzeaNfbMB_c