Sbírka na Charitu

000918_65_010708V sobotu 3. ledna 2015 bude v naší farnosti sbírka na Charitu. Koledníci budou chodit dopoledne od 8.00 hodin. Více zde
Všem dobrodincům Pán Bůh zaplať.
Požehnání koledníků bude v pátek při mši sv. v 15.30 hodin.