Svěcení kostela v Dolní Lhotě

hlavicka_20130801

V sobotu 8.11.2014 v 10.00 hodin dopoledne posvětí otec arcibiskup Jan Graubner nový kostel v Dolní Lhotě. Pán Bůh zaplať všem, kteří toto dílo k oslavě Boží a Panny Marie podporovali svými modlitbami, pracemi i finanční pomocí. Od příští neděle bude ve farnosti Horní Lhota změna pořadu bohoslužeb v neděli: 9.00 mše sv. v Horní Lhotě a v 10.30 v Dolní Lhotě