Foto z chlapské poutě

V sobotu 22.listopadu 2014 se uskutečnila již tradiční chlapská pouť z Loučky na Svatý Hostýn. Skupinka více než 40 mužů   z újezdské, hornolhotské i dalších farností při zastaveních rozjímala o různých archeotypech mužské osobnosti a zároveň část z nich nesla přímluvy našich farníků a za ně obětovala svoji cestu.