MISIJNÍ NEDĚLE – MISIJNÍ MOST MODLITBY

misieLetos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 18. 10. ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Podrobnější informace naleznete v letáku