Adorační den

1100-MonstrancerSvátost oltářní bude v sobotu vystavena po ranní mši svaté do 9:30 hodin a odpoledne od 13:30 hodin do 17:30 hodin. 17:30chodin bude zakončení svátostným požehnáním.

Během adoračního dne bude před Svátostí oltářní setkání jednotlivých skupin věřících takto:

  • 7:30 hodin – adorace mužů,
  • 8:30 hodin – adorace schóly,
  • 13:30 hodin – adoraci povedou ženy, které ji zajišťují ve středu,
  • 14:30 hodin – shromáždění, které se schází k modlitbám první neděli v měsíci,
  • 15:30 hodin – ministranti,
  • 16:30 hodin – společenství mladých.

Podrobnosti jsou také vyvěšeny.

Adorace ve středu nebude, protože v sobotu bude v naší farnosti adorační den.