Pouť k Panně Marii Vysocké

Pouť k Panně Marii Vysocké bude
v neděli 7. září 2014. Mše svatá u kapličky ve Vysokém Poli bude v 11.00 hodin.
Srdečně všechny zveme.