Újezdská pouť

V neděli 6.7.2014 bude újezdská pouť k Panně Marii. Mše svaté budou jako každou neděli. Upřímné Pán Bůh zaplať za každý sebemenší dar na opravy našich kostelů.