Foto z pěší pouti rodin

V sobotu  21.6.  a v neděli 22.6. se zúčastnilo několik rodin z naší farnosti pěší pouti na Svatý Hostýn. Za velmi příjemného, turistického počasí putovali poutníci asi 20 km. Poutníci se během cesty modlili tajemství slavného růžence a jednotlivé desátky byly obětovány  za naše rodiny, za udržení víry v nich, za nemocné, politiky a celou společnost. V neděli se poutníci zúčastnili mše svaté a potom společně vykonali Cestu světla.