Pěší pouť rodin

pout_rodin_2

V sobotu, 21.6.2014 se uskuteční pěší pouť rodin na Sv.Hostýn.

Odjezd autobusu z Drnovic v 7 hodin a následně bude zastavovat ve Vysokém Poli, v Újezdu, Loučce a Slopném (v případě zájmu v Sehradicích, Dolní a Horní Lhotě)

Autobusem dojedeme do Kašavy a odtud terénem půjdeme asi 25 km na Sv.Hostýn. Po sobotním putování přespíme v poutním domě a v neděli se účastníme poutních bohoslužeb. Po společné křížové cestě potom odjedeme vlakem domů.
Kvůli počtu rezervací lůžek potřebujeme vědět počet poutníků, do 31.5.2014.

Přihlásit se můžete na faře, v sakristii nebo u p.V.Kořenka, tel. 773 500 525.