Svatý týden

Nedělí 13.4. začíná Svatý, neboli pašijový týden vrcholící svatým velikonočním třídenním Velkým pátkem, Bílou sobotou a nedělí Zmrtvýchvstání. Velký pátek je dnem přísného postu od masa i jiných pokrmů a nápojů. stejně jako na Popeleční středu.

Mše svaté:

  • na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně ve farním kostele v 17.00 hodin.
  • na Velký pátek odpoledne v 15.00 hodin budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně.Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Ve 20.00 hodin večer na Velký pátek bude pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství. Do pokladničky u Božího hrobu bude možné přispět na opravu chrámů ve Svaté zemi.
  • obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v 19.30 hodin večer
  • o neděli velikonoční budou mše sv. jako v neděli. Při všech mších sv. bude velikonoční sbírka na kněžský seminář v Olomouci. O Hodu Božím se při všech mších sv. budou světit pokrmy.