Pozvánka na zajímavý film

Vsetky_moje_detiPozvánka do kina na zajímavý film Vsetky_moje_deti_plakat, který kromě popisu života lidí v nejchudších východoslovenských romských osadách, popisuje i práci P. Mariána Kuffy, který jedná s bezdomovci, bývalými recividisty nebo Romy trochu jiným způsobem.

 6. 4. 2013 v 16 hodin ve Velkém Kině, vstupné 20 Kč 

Marian Kuffa získal polorozbořenou faru v Žakovcích a požehnání spišského biskupa. To, co se od roku 1992 „z ničeho“ podařilo vybudovat, je neuvěřitelné. Kromě zrestaurované fary je tu pavilon pro přestárlé a postižené. Bývalí alkoholici, vrazi a asociálové se starají o postižené. Přibyly tři domy pro opuštěné děti. Bývalé prostitutky hospodaří v kuchyni a na statku, který také patří ke komunitě. Snaží se také starat o Rómy v blízkých osadách. Ti se ale do práce se musí zapojit, i když jejich možnosti jsou limitované, jak je patrné z ilustrativního dialogu: „Nemůžu míchat maltu, nemám nic, s čím bych mohl míchat.“ – „Tak míchej rukou.“ – „Bolí mě ruka.“ – „Tak tou druhou.“

Farář Kuffa vede Romy cestou od pasívního přijímání dávek k aktivnímu využívání možností, které se nabízejí. Pravda, cesta je trnitá, ale jinak se nic nepohne. Pokud potřebují materiál na stavbu, musí přispět vlastní aktivitou. Z toho, co jím je poskytnuto na stavbu, skutečně musí stavět, a ne vyměnit za něco jiného, co vzápětí spotřebují. Co zašantročili, už nedostanou znovu, resp. dostanou, ale za složitějších podmínek.

Říká, že je potřeba milovat lidi podle velikosti jejich potřeb, nikoliv podle zásluh. Brát ty, co za ním přicházejí, takoví, jací jsou. Dá šanci, i když je realista a ví, že všichni ji nevyužijí. Stejně jako se v nemocnici nevyléčí všichni.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1110800978-kde-konci-nadeje-zacina-peklo/20356226577/ – dokument ve videoarchívu ČT z roku 2003

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10492707659-vsechny-moje-deti/31329838015/