Křížové cesty

Každý máme kolem sebe někoho, za koho a s kým je dobré se modlit. Kolik hodin prosedíme u televize, u počítače, nebo jen tak? Najděme si jednu hodinu za týden a raději ji obětujme tomu, koho máme rádi – pro povzbuzení, pro posílení víry, pro Krista!

Tento čas, strávený s Kristem na jeho křížové cestě a mezi bližními, je velmi dobře a plně prožitý čas v naší cestě víry…
Leták_KC 2014