Společenství ctitelů Panny Marie Bolestné na Ploštině

Je dobrovolné společenství věřících křesťanů z Drnovic a okolí, kteří mají úctu k Matce Boží Bolestné, která je na Ploštině uctívána a jejíž mateřské ochraně svěřil po druhé světové válce důst. pán P. Vladimír Růčka všechny, kteří tam náhle a nečekaně ukončili svůj pozemský život, jakož i jejich příbuzné a který tam na památku této události vystavěl kapli k její cti. Posláním tohoto společenství je pečovat o ploštinskou kapli, rozvíjet úctu k Matce Boží v našich křesťanských rodinách modlitbou a svátostným životem.

Přihláška zde