Fotografická soutěž 2014

Vyhlašujeme fotografickou soutěž „No to je Božíííí!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Čtěte pravidla:

  • účastnit se mohou farníci z újezdské a horno-lhotské farnosti ( současní i bývalí)
  • na každou fotografii nalepte popsanou samolepku zezadu se jménem a adresou, aby bylo možné po skončení soutěže fotografie vrátit (nepopisujte přímo fotografii, aby nedošlo k poškození)
  • napište na samolepku, čím vás fotografie oslovila nebo její název, případně stručný citát z Písma svatého, který by ji vystihl
  • Foto-soutěž rozlišíme na 2 kategorie:
    • Děti do 15 let (prosím o pomoc dospělých, především při realizaci technické realizaci fotografií)
    • Mládež od 15 let + dospělí
  • fotografie o velikosti formátu A4 a větší prosím odevzdejte do 18. dubna 2014 na farních úřadech v Újezdu nebo v Horní Lhotě, v sakristii, případně na adresu Vladimír Kořenek, Vysoké Pole 7

Vernisáž bude ve farním kostele sv.Mikuláše – porotou budou všichni věřící.

Věříme, že se hojně zapojíte do soutěže jak čerstvými fotografickými úlovky, tak prohlédnutím svých archivů na filmech nebo ve svých počítačích!