Tříkrálová sbírka

V sobotu 4.1.2014 proběhla v naší farnosti sbírka na Charitu. Výtěžek sbírky byl následující:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Drnovice
10.152,-
11.301,-
11.147,-
 11.113,-
11.170,–
11.456,-
Loučka
12.488,-
12.931,-
13.408,-
11.670,-
13.997,–
13.068,-
Slopné
19 327,-
21 078,-
20.489,-
21.789,-
22.846,–
23.140,-
Újezd
23 367,-
22 831,-
24.333,-
27.695,-
26.834,–
26.484,-
Vysoké Pole
16 785,-
19 227,-
21.912,-
20.346,-
19.536,–
19.888,-
Celkem
82 119,-
87 367,-
91.289,-
92.613,-
94.383,–
94.036,-

Všem dárcům, jakož i vedoucím skupinek a dětem koledníkům
upřímné Pán Bůh zaplať.

Vybrané příspěvky z Tříkrálové sbírky jsou zasílány do Charity sv.Vojtěcha Slavičín.