Přání

Jezisek_UjzedPane.
Zářící nebe je plno lesku tvé hvězdy.
Země dnes odráží její tiché světlo,Poněvadž ses dobrotivě zjevil na zemi.Uzdrav smutek našich srdcí,vždyť jsi přišel, abys všechno zachránil.Popřej našim očím světlo,Které nás očistía učiní hodnými věčně patřit na tebe…

 

Kéž o vánočních svátcích všichni zakusíte, že v lásce je vám Bůh blízký.

K tomu Vám žehnají

Vaši duchovní správcové
P. Jan
P. Krzysztof