Adventní duchovní obnova pro mládež s večerem chval

Rychlými kroky se k nám blíží nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, během nichž se budeme radovat z toho, že se nám narodil náš Spasitel – Ježíš Kristus. Jsem ale na tyto svátky správně duchovně naladěný? Jsem připravený Vánoce pořádně oslavit s čistým srdcem? Funguje v mém životě všechno tak, jak by mělo? Jestli ne, tak je tady ta nejlepší možná příležitost  – 14. prosince v Újezdě obnovit svůj život v Kristu a říci Mu znovu své „ANO“. A jestli si myslíš, že jsi na Vánoce dostatečně připravený, tak určitě přijď taky a zjistíš, že je stále na čem pracovat a stále se posunovat blíže cíli, ke kterému nás náš Pán volá – ke svatosti.

Vybízím všechny děvčata a chlapce od 8 třídy, zvláště ty, kteří se chtějí jít k biřmování, aby se přihlásili do příští neděle v sakristii, nebo na faře.

Adventní duchovní obnova v Újezdě 2013

Večer chval, který bývá v Újezdě každou druhou sobotu v měsíci (teď to vychází právě na 14. prosince), se tentokráte nekoná samostatně, ale je součástí chválové adorace (začátek chválové adorace v 15:00) na této adventní duchovní obnově.

Večer chval 14.12.2013 - součást adventní duchovní obnovy pro mládež