Silvestrovský večer

Je možno vstoupit lépe do nového roku než s naším Pánem, Ježíšem Kristem? Kdybys nevěděl, co se silvestrovským večerem, dveře újezdského kostela budou celou noc otevřené…

Udělej si prosím čas a přijď chválit Boha za dobrodiní, jež Ti prokázal a prokazovat bude …Silvestrovský večer chval Újezd