Rok víry ukončí věřící v Olomouci „Dnem arcidiecéze“

450px-Dom_svateho_Vaclava

V  sobotu 23. listopadu před slavností Krista Krále bude v  Olomouci „den diecéze“ a slavnostní zakončení roku Eucharistie a roku víry.

Kdo by měl zájem této diecézní slavnosti se zúčastnit, prosím, aby se co nejdříve přihlásil v  sakristii.

Autobus odjíždí z Drnovic v 7.15 přes Vysoké Pole, Újezd, Loučku a Slopné.

 

Více zde