Újezdské hody

V neděli 27.10.2013 jsou Újezdské hody. Při mši svaté poděkujeme za všechny milosti a dary, které jsme obdrželi v našem farním kostele.

Při mši bude zpívat sbor ze Zlína.