Univerzální plakátek večera chval – s písmeny Č danými do písma Arial