Večer chval

Bůh má zalíbení v naší chvále. Nech doma všechny starosti a přijď v sobotu 14. září v 19:00 do kostela sv. Mikuláše chválit živého Boha. Bůh se bude sklánět k nám hříšným a měnit naše životy. Nevěříš tomu? Přijď a uvidíš. Začne se tou největší chválou – mší svatou, po ní bude následovat klanění Ježíši Kristu v Nejsvětější Svátosti (adorace) a završení večera budou písně chval za přítomnosti našeho Pána v Nejsvětější Svátosti. A budeš-li snad mít na srdci něco, co bys Pánu chtěl vyznat, příležitost ke svátosti smíření bude během celé adorace a v případě potřeby i během písní chval.