Pouť k Panně Marii Vysocké

V neděli 8.9.2013 se uskuteční ve Vysokém Poli pouť k Panně Marii Vysocké.

Mše svatá u kapličky bude v 11.00 hodin.