Vyhlášení vesnice roku ve Vysokém Poli

V neděli 4.8.2013 je ve Vysokém Poli slavnostní vyhlášení Vesnice roku Zlínského kraje. 

Při této příležitosti bude mše svatá v 10.15 hodin na hradisku ve Vysokém Poli. Sloužit bude děkan Jan Můčka a P. Vít Hlavica.


Program :
9:00    zahájení oslav, přivítání příchozích v „Kamelotu“, odchod průvodem ke kapli a léčivému pramenu

9:30     příchod k prameni a začátek žehnání plané hrušky, která bude zasazena u pramene

9:45      návrat zpět do „Kamelotu“ s průvodem

10:15     začátek mše svaté v „Kamelotu“, která se bude konat u příležitosti oslav

11:00 – 11:15          konec mše svaté, začátek oficialit

11:15 – 12:00       oficiální předání diplomů ajiných ocenění