Slopenská pouť

V neděli 14.07.2013  je ve Slopném výroční slavnost posvěcení kostela – velká pouť.

Mše svatá bude ve Slopném v 11.00 hodin.

Při ní otec generální vikář posvětí pro kostel ve Slopném dva nové zvony.