Výroční slavnost v Drnovicích

V neděli 21.7.2013 bude v Drnovicích výroční slavnost posvěcení kostela (22. výročí).
Mše svatá za farníky, poutníky a dobrodince kostela bude v 11.00 hodin.