Mariin měsíc máj

z modlitby o. Bouchex:

SAM_3857 - kópia Anděl řekl Panně Marii: „Buď pozdravena  milostiplná..“ Maria velmi touží nás doprovázet na naší životní cestě a zve nás, abychom šli s ní se vším co jsme a nesouc v našem srdci i naše nejbližsí, všechny naše radosti i starosti a trápení. Stále na nás čeká, až se rozhodneme jít s ní.. Čeká na nás..“milostiplná“, aby nás naučila, že nás Buh miluje, je milosrdný a odpouští nám. Vydejme se tedy sní po cestě a svěřme jí všechno, co neseme a co jsme, buďme pohotoví ve službě druhým i Církvi.

Pomocnice křesťanu, oroduj za nás!
Královno pokoje, oroduj za nás!
Matko Spasitelova, oroduj za nás!