Farní tábor

Tak jako vloni i letos se na faře v Újezdě uskuteční farní tábor pro děti od první po pátou třídu.
Kdy:             15. – 19.07.2013
Téma:          Bratři ze Soluně  a my.
Program:     hry a aktivity v duchu  cyrilometodějského tématu
Jídlo:            obědy budou zajištěny.

Rodiče mohou své děti přihlásit v  sakristii, na faře nebo u paní Ambrůzové.
Přihláška bude později.