Duchovní obnova pro manžele – 11. 5. 2013 – Břežany u Znojma