Foto z duchovní obnovy mládeže

V sobotu 16. února 2013 se uskutečnila v Újezdě duchovní obnova pro mládež děkanátu.

Foto z duchovní obnovy.