9. Arcidiecézní setkání mládeže na Velehradě

Tradiční setkání mládeže v sobotu 23. března, před Květnou nedělí, bude letos na Velehradě. Prosím všechny mladé, aby se přihlásili včas v sakristii, nebo e-mailem, který je uvedený na plakátku, nejpozději do 16. března.

Podrobnosti naleznete zde