Adorační den v Drnovicích

V sobotu 2. března bude v kostele v Drnovicích adorační den. Svátost Oltářní bude vystavena od 14.00 do 18.00 hodin, zakončená mší svatou. Prosím, abyste si našli půlhodinku k soukromé modlitbě.