Tříkrálová sbírka v naší farnosti v roce 2013

V naší farnosti se v sobotu 5.1. a v neděli 6.1.2012 uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Výsledek Tříkrálové sbírka na Charitu :

  • Drnovice              11.170,– Kč
  • Loučka                  13.997,– Kč
  • Slopné                   22.846,– Kč
  • Újezd                     26.834,– Kč
  • Vysoké Pole       19.536,– Kč

CELKEM : 94.383,– Kč

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou