Pouť matek

V sobotu 2. února 2013 bude ve Šternberku tradiční pouť matek. Podrobný program najdete v letáku.
Autobus pojede z Drnovic v 6.30 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit do 20. ledna buď u paní Machů, telefonní číslo je na vývěsce kostela, nebo na faře v Újezdě, telefonní čísla jsou v každém farním měsíčníku.