Adventní mše „Roráty“

Adventní mše svatá ,,Roráty“ bude v Újezdě v 6,30 hodin:

  • v úterý 11.12.2012
  • ve čtvrtek 13.12.2012
  • v sobotu 15.12.2012