Slavnost svatého biřmování

V sobotu 10.11.2012 v 10.00 hodin bude v naší farnosti slavnost svatého biřmování. Tuto svátost bude udělovat otec arcibiskup Jan. Náš kostel je dostatečně velký, takže se může zúčastnit této slavnosti každý, jen dbejte pokyny pořadatelů.