Slavnost Biřmování

Dne 10.11.2012  v naší farnosti proběhla slavnost udělování svátosti biřmování. 60 mladých lidí nejen z naší farnosti přijalo z rukou otce arcibiskupa svátost křesťanské dospělosti.
Další foto od fotografa naleznete zde