Pěší pouť chlapů

hostyn-8Na svátek Krista Krále pořádají muži z naší farnosti opět „Pěší pouť chlapů na sv. Hostýn“. Pokud se někdo z Vás nachází v těžké životní situaci, nebo potřebuje naléhavě prosit Hospodina o milost nebo vyslyšení, může lísteček s konkrétní prosbou vhodit do krabičky v kostele, která bude pro tento účel připravená. Vaše prosby si muži na začátku poutě rozeberou a každý z nich bude obětovat určitý úsek svého putování za konkrétní prosbu. Lístečky nepodepisujte a nepište prosím prosby ve stylu na dobrý úmysl, nebo za požehnání pro celou rodinu a podobně.“