Adventní virgilie pro mladé

Adventní vigilie pro mladé se bude letos konat v sobotu 1. prosince od 20:00 se v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích. Je to příležitost, jak duchovně vstoupit do nového liturgického roku. Na programu je modlitba růžence, průvod světla, žehnání adventního věnce, mše svatá a po mši svaté malé občerstvení ve farním sále.

Kdo z mladých naší farnosti má zájem jet společným autobusem, ať se přihlásí ještě dnes v sakristii. Zda autobus pojede – podle počtu přihlášených, dáme vědět.