Pro biřmovance

Na stránkách pro biřmovance byly přidány pokyny k duchovní obnově v Rajnochovicích nebo v Břežanech.

Dále byl upraven dokument „Termíny příprav biřmovanců“