Farní prázdninový tábor

Prázdniny se sv. Cyrilem a Metodějem.

Letošního farního tábora v  termínu 20.-26. 7. se zúčastnilo 34 dětí z újezdské i hornolhotské farnosti. Program na újezdské faře jsme zvolili a připravili v  duchu cyrilometodějského tématu. Kníže Rostislav, sv. Cyril a Metoděj a císař Michal III. nás každý den uváděli krátkými scénkami do historických událostí z  doby Velké Moravy, Byzantské říše a života Cyrila a Metoděje.
Nejen ,že se děti něco nového dozvěděly, ale hlavně se pobavily, zahrály různé hry, vydováděly, také vytvořily svýma rukama malá dílka, navázaly nová přátelství , zpěvem a modlitbou chválily Boha.
Věřím, že si nejen děti, ale i vedoucí odnesli z tohoto pobytu pěkné zážitky. Děkujeme všem, kteří nám umožnili uskutečnit tento tábor a dá-li Pán, budeme se těšit na příští rok opět se sv. Cyrilem a Metodějem, kterým ještě dlužíme závěr jejich života a události po jejich odchodu z Velké Moravy.
Za kolektiv vedoucích M.Ambrůzová