Pozvánka na primiční mši svatou

Primiční mše svatá našeho novokněze Mgr. Stanislava Trčky bude v neděli 24. června v 15.00 hodin na Ploštině. Příjezd na Ploštinu přes Drnovice.

PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI NA PLOŠTINĚ

  • 14:30 hodin modlitba sv. růžence před tribunou pro ty, kdo nepůjdou v průvodu
  • 15 hodin odchod průvodu od muzea ke kapli Panny Marie Bolestné
  • rodičovské požehnání a žehnání kněžského ornátu v kapli Panny Marie Bolestné
  • 15:15  hodin primiční mše svatá (na tribuně na Ploštině)

Rozhovor se Stanislavem Trčkou