Farní tábor

Tak jako vloni i letos se na faře v Újezdě uskuteční farní tábor pro děti od první po pátou třídu. Pobyt, hry, aktivity budou v duchu cyrilometodějského tématu. Obědy budou zajištěny. Rodiče mohou své děti přihlásit v  sakristii, nebo na faře.