Pouť na Turzovku

V sobotu 2. června se připravuje pouť na Turzovku. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii nebo v Drnovicích u p. Svatky Machů. Telefon a podrobnosti na vývěsce.