Svatý týden

Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Večeře Páně v 17.00 hodin.
Na Velký pátek v 15 hodin budou obřady Velkého pátku na památku utrpení a smrti Páně.
Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Večer v 20.00 bude společná pobožnost křížové cesty a korunka k Božímu milosrdenství.

Obřady Veliké noci na Bílou sobotu začnou v kostele v Újezdě v 19.30 hodin večer.