Představujeme naše prvokomunikanty

Přicházíš k nám
ve chlebě  a víně, Otče náš,
Pane nejvyšší!
Řekl jsi a my to dobře víme,

že jsi nám ze všech nejbližší

Naše děti se poprvé setkají s Pánem v podobě chleba a vína.  Pomozme dozrát ve víře jim a také  plodům, ze kterých se chléb a víno vyrábí – za každou modlitbu za  prvokomunikanty můžeme symbolicky vybarvit jednu bobuli hroznů nebo zrno  v klasu (na jejich tablu v kostele),  s prosbou, aby vždy měli  dostatek  pokrmu  pro věčnost


Jožka Častulík,
Drnovice

Jolanka Častulíková,
Vysoké Pole

Jirka Čech,
Újezd


Natálka Černobilová,
Újezd

Jirka Drga,
Újezd

Lukáš Fiodor,
Slopné

Dan Hlavička,
Vysoké Pole

Anička Janků,
Újezd

Maruška Kořenková,
Vysoké Pole

Štěpán Kovář,
Loučka

Matěj Kubíček,
Újezd

Magda Kubíková,
Vysoké Pole

Anička Mozgvová,
Vysoké Pole

Filip Ochodnický,
Vysoké Pole

Martin Soukup,
Slopné

Monika Zvonková,
Újezd